We will send you a pack of refrigeration, but please note that customers outside of Illinois, Michigan, Indiana, Wisconsin and Iowa will take more than 24 hours to deliver.

Frozen Food

$2.99
+
Ika Shiokara (60g x 3pk)
4974995079135
$5.19
+
$2.89 $2.59
+
$2.99
+
Natto Tsuyudaku (3pk)
4902905000146
$2.99
+
Natto Dashitsuyu (3pk)
4562103820399
$2.99
+
Natto Yuki Natto (3pk)
4909891100485
$3.29
+
Frozen Seaweed Mozuku Sanbaizu 3p
4975041203627
$3.89
+
$2.99
+
Kanefuku Tarako 145g
4974817026149
$14.99
+
Okura Mekabu (3pk)
4972356200747
$3.59
+
Natto Hikiwari Natto (3pk)
074410940218
$2.99
+
$3.49
+
Natto Yuki Kotsubu (3pk)
4970030918643
$2.99
+
$5.59
+
Natto Kotsubu Yuzu (3pk)
4909891100614
$2.99
+
$8.59
+
$2.99
+
Natto Ajiwai Kotsubu (3pk)
74410942793
$2.99
+
BBQ Flavored Pork (141.7g)
784145102118
$4.79
+
Berkshire Ground Pork (453.5g)
891831001010
$5.79
+
$6.19
+
Natto Kuromame (3pk)
4904689003504
$3.29
+
$2.99
+
$5.59
+
Natto Kotsubu Natto (3pk)
074410939786
$2.99
+
Natto Yuki Homare (3pk)
4970457000471
$2.99
+
Natto kagome Konbu (3pk)
4959072000455
$3.29
+
$4.39
+
Mozuku
4975041201401
$3.99
+